Scheen' Watter hiedde

Scheen' Watter hiedde - wie sall ich dann saje,
daos äs sö'n Gerede, wann grad uff'em Waje
zwäi äichsfallsche Landsliete sich begainen,
un es äs - sö im Herbt rim - nit grade am Rainen.
Sö oftmals üs d'r Verlaigenhäit
het gebroocht das Gerede vom Watter gräid -
Was sall's dann äh immer sieh?
Größ was annersch wie "Watter" gitt's nit hie.
Do blieben "Gut Friend" sich de Liedde.
Drim spraicht zuenander: "Scheen' Watter hiedde!"

In Dingsdo han ich en Mann gekaant -
Sin Name, daar bliebe üch ungenannt.
Darr worr mol uff Holztagk ins Heekholz gegenn.
De wisst, 's hett immer druff Stroofe gestenn.
Un wiede Äste sö häbsch hun geknackt,
do hett'en "Verrm Heubargk" d'r Ferschter gepackt.
- Odder ab's "dar dräbben vum Röhrbiel" waar,
odder dar aale Spittel ganz un gar -
Na korz und gut - daar Mann sull bekenne
un sullte dem Greenrock sin Namen benenne.
"Wie heißen Sie - Ihren Namen mal, bitte?"
"...Jo, jo - Herr Ferschter - scheen' Watter hiedde..."
Dar Greenrock stets bluffig - macht's Buch zu un denkt:
Den schützt das Gesetz - der Mann ist beschränkt.
Gett ob - un in allergemitlichster Ruh
macht d'r friendliche Äichsfaller 's Heekwallchen zu.
Ar denkt: Dan muss je d'r Schinger riete.
Bienoh worr's dach kenn scheen' Watter hiedde.

Dar Aale nun immer sin Laabelang
Dan behielt ar als Gruß un als Dank.
Un eines Tagks - wie's scheenes Watter war,
Do lag ha im Sarg uff d'r Henntragebahr'.
Uff de Höbrat kamen de Begräbnisliedde
un nickten sich zu: Scheen' Watter hiedde.

Uff'm Kärchhobe litt ha nun manches Johr -
Nach manches scheen Watter zum Holzheeken worr.
Nach manchen Hett d'r Töd mät d'r Stangen gepackt,
Nach manches Heekholz wurde gehackt.
Un kummen bin Petrus sö aale Liedde
Un spraichen friendlich: "Scheen' Watter hiedde..."
Was wärd ha wöhl machen, wärd sajen: Kummt rin,
Es sinn'r schunn veele Äichsfaller drin.
Ich kenne de Äichsfaller Liedde...
Se spraichen: "Scheen' Watter hiedde."