Nä söwaos!

Zwäi aale Mitterchen - Do freejt daos äine:
"Äh schunn geheert? Daos ehrt dach de Gemäine,
daß unse Pfarr nun äß Kanonikus!"

"Was de nitt sprichtst! Verfeert sich Waase Anne.
"Do gnaode Gott dam oormen aalen Manne -
daß dar nach hänn bie de Saldaten muss!"