Ewig

Wann Vatter Franz änne Müren mürt,
de Sache bestimmt nit zü lange dürt.
Dach Steffel als Bauherr, dar gückt amm zu:
’S gett amm än bischen zü räichlich im Nu!
Dann freejt ha: „Äs ann de Mischung äh gut?“
Daos brängt natierlich än Mürschmann in Wut.
„Bis Hämmel un Arde z’sammenfällt,
sö lang hält de Mürn – weil se ewig hält.“

Am annern Moin – litt de Müren im.
Vetter Franz quatscht eert än bischen drimrim
Un dann – als wann ha än Säifzer ditt:
„Daß ewig sö noh worr – daos wußte ich nitt!“